Declarații de avere controversate ale unora dintre candidații la postul de rector al ULBS

description

Pentru a înțelege cât mai bine care este miza candidaților care au anunțat public că intră în competiția pentru funcția de rector, dincolo de ceea ce spun dânșii că îi mână în această luptă, am demarat analiza unor informații publice, respectiv declarațiile de avere și interse ale celor care și-au asumat public candidatura. Informațiile sunt preluate și consultate pe pagina ULBS - https://www.ulbsibiu.ro/ro/interes-public/declaratii-de-avere-si-interese/, unde găsim declarațiile depuse pentru perioada 2014-2019. Mandatele unora din candidații asumați au început în 2012, prin urmare în perioada următoare vom solicita și declarațiile aferente anilor 2012 și 2013 pentru a putea avea o viziune de ansamblu.

Analizând declarația de avere și interese a doamnei profesoare Livia Ilie care ocupă un post de prorector din aprilie 2012 am constatat cu ușurință niște elemente ce ne-au atras atenția în mod flagrant și care din punctul nostru de vedere pun la îndoială moralitatea doamnei, loialitatea față de comunitatea academică sibiană care i-a conferit încrederea sa, dar și legalitatea și acuratețea câtorva informații din declarația sa de avere.

În acest sens, conform declarației de avere și interese a doamnei, menționăm:

  • Domnul Ilie Adrian, soțul doamnei prorector Livia Ilie, nu a obținut, cel puțin nu în ultimii 8 ani, venituri din alte activități decât cele prestate în ULBS, cu excepția a 50% din chiriile încasate în solidar cu soția sa. Domnul Ilie Adrian, nu la mult timp după instalarea pe post a doamnei prorector - care de altfel, se pare că a apărut din neant, nu era deloc cunoscută la nivelul ULBS ci doar în rândul celor din facultatea din care făcea parte -, ulterior introducerii sale drept profesor colaborator în ULBS, a ocupat poziții în proiectele domnului Eugen Iordănescu, profesor la ULBS și director al CCIA Sibiu. Conform declarațiilor de avere din 2014 și 2015 ale doamnei prorector Ilie Livia, această colaboare foarte fructuoasă i-a adus soțului Ilie Adrian aproape 100.000 RON (49.483 RON în 2013 și 48.570 în 2014). Dacă considerăm că acești bani au fost încasați timp de 24 de luni (ceea ce nu este cazul, perioada a fost mult mai scurtă), media lunară netă a fost de 4.085 RON teoretic timp de 24 de luni. O întrebare retorică: câte cadre didactice din ULBS câștigau la vremea respectivă astfel de sume pregătind și predând seminarii și cursuri studenților, făcând cercetare, prestând activități administrative? Ulterior, se pare în urma unor disensiuni la vârful ULBS și în urma faptului că probabil doamna prorector a înțeles că o asmenea stare de fapt îi va afecta imaginea în ceea ce urma să întreprindă, domnul Ilie Adrian a fost trecut pe linie moartă iar în anul 2015 a rămas doar cu calitatea de cadru didactic asociat și a încasat într-un an universitar doar minuscula sumă de 1.084 RON, așa ca tot „amărășteanul” de rând. Începând cu 2016, soțul Ilie Adrian nu a mai activat în cadrul ULBS, probabil din cauza nemotivantei sume derizorii pe care o încasa. Mai mult, din acel moment, în declarația de avere a doamnei prorector în dreptul soțului nu mai apre niciun venit, exceptând chiriile încasate în comun.

  • Venind vorba despre chirii, interesant și foarte intrigant în același timp este faptul că acestea, conform declarațiilor de avere din perioada 2104-2019, au fost la următoarele niveluri : 36.000 EURO în 2013, 33.600 EURO în 2014, 27.000 EURO în 2015, 27.000 EURO în 2016, 27.600 EURO în 2017, 27.600 EURO în 2018. Toate aeste venituri foarte mari, aflate la un nivel inimginabil pentru un profesor de rând, chiar universitar și prorector, sunt încasate de către doamna Ilie și soțul dânsei (acesta din urmă nu pare să fi avut venituri în afara celor obținute din ULBS).

  • Chiriile menționate mai sus, presupunem umil, sunt obținute în urma achizițiilor unui/unor imobile în urma contractării unui credit bancar ce a oscilat între 600.000-640.000 și 680.000 de EURO. Da, ați citit bine, este vorba despre EURO. Oare cum este posibil ca un profesor, chiar și prorector, să poată să își permită un astfel de credit? Cât de moral este să contractezi un astfel de credit?

  • Tot din analizarea declarațiilor doamnei Ilie rezultă niște mișcări de transfer în ceea ce privește proprietățile achiziționate în ultima perioadă, dinspre părinți spre copil, în sensul că s-a donat copilului tot ce s-a putut dona, în felul acesta copilul a deținut bani și a putut vinde parțial o proprietate, cumpărând o altă proprietate. Acestea din urmă ne-au pus alte semne de întrebare și ne-au determinat să punem din nou la îndoială preocupările, interesele și corectitudinea doamnei prorector Ilie.

În perioada următoare ne vom concentra să aflăm mai multe detalii despre ceea ce am observat în declarațiile de avere și interese ale doamnei prorector Livia Ilie. Avem informații și suntem pe cale să le verificăm și să le furnizăm autorităților îndrituite conform cărora doamna a omis în mod deliberat să își declare o parte din venituri, tocmai pentru că a semnat pe proprie răspundere în toate proiectele din care face parte că nu ar depăși numărul maxim de ore admis în ceea ce privește cumulul funcției de bază cu celelalte activități de predare la ULBS și în alte universități respectiv cu numărul de ore pe care îl poate presta în proiectele cu finanțare europeană.

Oare de ce râvnește un astfel de candidat să obțină cu orice preț funcția de rector? Să nu fie în joc doar goana după bani și interese? Vom reveni!