Statutul studentului

May 11, 2014 in Uncategorized by Preda Elena Andreea

ANOSR a realizat Raportul Național de Implementare a Statutului Studentului  pentru a arăta stadiul în care se află implementarea Statutului Studentului în 30 de universități şi pentru a evidenţia potenţialelor metode de îmbunătăţire a situaţiei actuale.

Statutul Studentului (Codul Drepturilor și Obligațiilor Studentului) a fost adoptat la propunerea ANOSR de către Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului (MECTS) prinOM3666 în anul 2012; acesta fiind unul dintre cele mai importante și legitime rezultate ale miscării studențești din România, ANOSR militând mai bine de 5 ani pentru adoptarea unui document care să conțină toate drepturile și obligațiile studenților din România.

Statutul Studentului prevede o serie de drepturi menite să sprijine integrarea, parcurgerea și finalizarea studiilor de către toți studenții, contribuind astfel la asigurarea de șanse egale în sistemul de învățământ superior. În Statutul Studentului este specificat faptul că studenții pot beneficia de burse sociale care să acopere cheltuielile minime de cazare și masă, burse care să poată să se cumuleze cu alte tipuri de burse, acordate pe criterii de merit (Art. 15, b), cu toate acestea nu au existat burse sociale care să acopere aceste costuri în 83% din universități, iar în 57% dintre universități bursele sociale nu se pot cumula cu toate celelalte tipuri de burse bazate pe merit/performanță, deși inclusiv Legea Educației Naționale prevede acest lucru.

Candidații proveniți din medii dezavantajate socio-economic sau marginalizate din punct de vedere social, inclusiv absolvenți ai liceelor din mediul rural sau din orașe cu mai puțin de 10.000 de locuitori, pot beneficia de un număr de locuri bugetate garantate (Art. 8), dar în 46% din cele 30 de universități analizate nu există astfel de locuri la buget garantate  şi că studenții cu dizabilități au dreptul de a li se asigura căi de acces și condițiile necesare desfășurării normale a activităților academice, sociale și culturale conform articolului 10 din Statut, însă în peste jumătate ( 59%) din universități acest drept nu este respectat.

Conform Art 13,(1) studenţii au gratuitate pentru eliberarea anumitor acte cum ar fi cele privind: foaia matricolă, diplomele de licenţă, master şi doctor, carnetul de student, permisul la bibliotecă, dar acest lucru nu se întâmplă în toate universităţile, precum UB, UMFB, ULBS, USV, UAB.

Politicile axate pe Învățământul Centrat pe Student își propun să dezvolte educația din învățământul superior prin schimbarea paradigmei de organizare a activității didactice de la simpla activitate de predare la activități ce presupun crearea unor medii de învățare prin care studenții să își formeze competențe și abilități. Totodată, Învățământul Centrat pe Student presupune plasarea studentului în centrul actului educațional și tratarea acestuia ca partener cu drepturi depline în procesul de creionare a traseului său educațional.

În ceea ce priveşte îndrumarea şi informarea studenţilor arată că în 33% dintre universități nu s-a realizat un ,,Ghid al Studentului’’ pentru toate facultățile, nebeneficiand de un îndrumător de an/secţie/grupă în 13% din universități, asa cum era obligatoriu prin articolul 11,g ), iar în ceea ce priveşte evaluarea studenţilor, s-au remarcat nereguli ce se referă la faptul că au fost făcute modificări ale modalităţilor de evaluare şi examinare fără acordul studenţilor, Articolul 11, s) care subliniază faptul că studenții au dreptul de a fi evaluați obiectiv, nediscriminatoriu, cu respectarea programei, dar în 50% din universități acest lucru nu se întâmplă de fiecare data.

Prin Statutului Studentului, studenții au dreptul de a accesa programe de mobilități interne, Art 11, b) dar, în general, studenţii nu pot accesa astfel de programe întrucât nu există metodologii care să reglementeze această posibilitate sau studenții nu sunt informați și susținut să studieze pentru câteva luni/un semestru în altă universitate.

Organizațiile studențești reprezintă drepturile și interesele studenților în raport cu conducerea universității sau a facultăților, fiind promotori ai principiilor democrației în universități.

Conform articolului 12 din Statut și rezultatelor raportului, majoritatea organizațiilor studențești au posibilitatea de a delega reprezentaţi de drept în structurile executive, consultative și decizionale ale universităților, iar conducerea universității colaborează împreună cu organizațiile studențești în privința dezvoltării proceselor educaționale din universitate dar nu în toate cazurile. Studenții participă la luarea deciziilor din cadrul universității, fiind membri cu drepturi depline ai comunității academice și în structurile executive și decizionale din universitate, acest drept fiind reglementat tot prin articolul 12 din Statut.

ANOSR consideră că într-un stat de drept, toate actele normative adoptate la nivel național trebuie să fie respectate fără excepție.

ANOSR consideră că universitățile ar trebui să prioritizeze respectarea legii și, în funcție de gravitatea problemelor găsite, să realizeze următoarele acțiuni: adoptarea de urgenţă a Statutului Studentului la nivelul universității, la propunerea studenţilor, în cazul în care documentul nu a fost încă adoptat, sancționarea cadrelor didactice care nu respectă Statutul Studentului, includerea prevederilor menţionate in Statutul Studentului în regulamentele interne.

Citiţi mai multe pe anosr.ro .

 

 

 

 

Preda Elena Andreea

(0)(0)

Comenteaza

Adresa dumneavoastra de email nu va fi publicata. Campurile cu * sunt obligatori

28 + = 38

0 commentarii