20 de soluţii pentru Universităţi curate în România

April 9, 2013 in Analiză , București by Delia

Transparenţa instituţională, combaterea şi prevenirea cazurilor de corupţie, promovarea şi respectarea principiilor bunei guvernări, transparenţa financiară, combaterea şi prevenirea cazurilor de plagiat, respectarea normelor etice universitare, sunt mecanisme care nu sunt încă asumate de către toate instituţiile de învăţământ superior din România, deși sunt caracteristicile unei bune guvernanțe în mediul academic. Neasumarea acestora, precum şi lipsa unor reglementări clare care ar putea conduce la promovarea şi respectarea principiilor anterior menţionate generează cazuri de corupţie, abuz de putere, deturnări de fonduri, nerespectarea drepturilor membrilor comunităţii academice, cazuri de plagiat, lipsa de sancţiuni pentru abateri de la normele universitare, lipsa de acces a membrilor comunităţii la informaţii cu caracter public.

Studentii implicati in proiectul Student ARC le cer institutiilor de invatamant superior:

 1. Postarea pe site-urile universităţilor a tuturor achiziţiilor publice;
 2. Digitalizarea lucrărilor de diplomă şi de (licenţă, disertaţie, doctorat) şi postarea lor pe site-urile facultăţilor pentru a putea fi accesate de orice student care doreşte să se instruiască sau să verifice acuzaţii de plagiat (Toate detaliile despre demers le puteti citi si AICI)
 3. Postarea vizibilă și ușor accesibilă pe site-urile tuturor universităţilor a datelor de contact ale comisiilor de etică şi, de asemenea, postarea de către universităţi a rezultatelor fiecărei sesizări analizate de comisiile de etică (cititi care este situatia actuala in privinta transparentei comisiilor si AICI);
 4. Transparentizarea posibilităților/ oportunităților destinate studenților prin postarea vizibilă pe site-ul universităților și transmiterea către studenți a tuturor propunerilor de burse/cursuri/ seminarii/tabere/ școli de vară sau toamnă etc., primite de universitate, inclusiv a criteriilor de selectie și admitere și a informațiilor de manifestare a intenției de participare, pentru eliminarea informării preferențiale, în favoarea accesului potrivit egalității de șanse;
 5. Susţinerea, de către universităţi, a organizaţiilor studenţeşti pentru accesarea de fonduri europene destinate schimbului de experienţă si specializarii în domeniile de studiu;
 6. Transparentizarea metodologiei de acordare a locurilor în căminele universităţilor prin afisarea pe site a acesteia si a informatiilor privind ocuparea locurilor in camin.
 7. Asigurarea transparenței în privința cheltuielilor pentru cămine prin: afișarea periodică, în conformitate cu legea, a cheltuielilor pentru fiecare cămin; verificarea faptului că taxele de cămin sunt egale cu diferența dintre cheltuieli și subvențiile de la stat; neperceperea fondului de rulment sau a altei sume nejustificate.
 8. Publicarea pe site a rapoartelor de activitate ale rectorului, membrilor senatului, membrilor Consiliului de Administratie, organizațiilor studențești, comisiilor senatului / facultăților etc.
 9. Publicarea pe site-urile universităților și facultăților a ordinii de zi și, ulterior, a hotararilor si  anexelor sedintelor de Senat, Consiliului Facultății și Consiliului de Administraţie a altor structuri de conducere, administrative, executive și de control ce funcționează în interiorul universității;
 10. Publicarea pe site a modalitatii de contestare a deciziilor instituției;
 11. Publicarea pe site a raportului, întocmit de organizațiile studențești, cu privire la respectarea Statutului Studentului, cu precizarea metodologiei de elaborare, precum și a răspunsului universității cu privire la îmbunătățirea problemelor sesizate;
 12. Transparentizarea procesului de gestionare și soluționare a cererilor de orice natură depuse la registratura universități;
 13. Elaborarea unei reglementări în sensul protejării identității celor care raportează cazurile de corupție și a modalităților de sancționare pentru persoanele reclamate, inclusiv a modalității de gestiune a cazurilor de corupție;
 14. Crearea unor platforme care să asigure posibilitatea de dezbatere publica a politicilor universitatii, in care toți membrii comunitatii academice sa-și poata exprimă opinia;
 15. Asigurarea trasabilității fondurilor provenite din taxele studentului;
 16. Elaborarea și publicarea pe site a procedurii transparente de calculare a taxei de studiu și a altor taxe universitare, printre care și taxe de obținere duplicate documente, taxe de re-examinare, prețurile produselor puse la dispoziția studenților în cadrul cantinei universitare;
 17. Interzicerea implicării partidelor politice în mediul academic, în sensul blocării distribuției de materiale de propagandă politică, afișării de mesaje de acest gen în spațiul academic, inclusiv cămine, cantine, campus universitar;
 18. Păstrarea distanţei dintre mediul academic şi cel politic prin evitarea ocupării unei funcții de demnitate publică și de conducere în cadrul unui partid politic  și funcțiie de conducere de la nivelul universităților (membrii Consiliilor de Administrație de la nivelul universităților).
 19. Adoptarea Statutului Studentul în conformitate cu prevederile Codului drepturilor şi obigaţiilor studenţilor, adoptat prin Ordinul de Ministru Nr. 3666/2012, publicarea acestuia pe site-ul universităţii, precum şi monitorizarea gradului de implementare al acestuia.
 20. Încheierea unui protocol de colaborare între universități și Direcțiile Județene Anticorupție în vederea prevenirii și sancționării actelor de corupție din universități.
Ii invitam pe studentii si profesorii care sunt de acord cu propunerile de mai sus sa ne spuna care dintre  principiile bunei guvernari enumerate sunt incalcate in universitatile lor si cum vad ei rezolvarea cazurilor semnalate.

 

(0)(0)

Comenteaza

Adresa dumneavoastra de email nu va fi publicata. Campurile cu * sunt obligatori

87 − 80 =

3 commentarii

 1. Nu vad ce au a face Directiile Judetene Anticoruptie cu universitatea, mi se pare o invitatie la imixtiune a autoritatilor publice in autonomia universitara. Transparenta e cheia.

  (0)(0)