Raport de cercetare: Discriminarea în mediul universitar: percepţii, mecanisme de combatere şi reflectare în mass-media

Broșură de  bune practici privind promovarea egalității de șanse și a nediscriminării în universități (Această broșură are la bază studiului intitulat „Discriminarea în mediul universitar: percepții, mecanisme de combatere și reflectarea fenomenului în mass-media” )

Policy Brief SAR # 73: Cum abordăm problema discriminării în mediul universitar?

Ghid pentru promovarea egalității și combaterea discriminării în universități 

Likes(0)Dislikes(0)