Conferinţa de Încheiere a Proiectului

poza_1

Societatea Academică din România (SAR) împreună cu Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării (C.N.C.D.) au organizat joi, 10 martie, conferința de încheiere a proiectului „Mobilizarea universităţilor pentru combaterea discriminării”, la sediul Reprezentanţei Comisiei Europene din Bucureşti (Spațiul Public European). Cu prilejul acestui eveniment a fost lansat „Policy Brieful SAR # 73: Cum abordăm problema discriminării în mediul universitar?”. Raportul conține 17 propuneri pentru promovarea egalității de șanse, prevenirea și combaterea discriminării în mediul universitar adresate Ministerului Educaţiei şi Cercetării, Ministerului Tineretului și Sportului, precum si universităților din România.

În cadrul evenimentului au fost prezenți Bogdan Murgescu, consilier pe învățământ superior în cadrul Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice, Cătălin Nicolae Lazăr, Consilier Secretar de stat în cadrul Ministerului Tineretului și Sportului, Istvan Haller, Membru în Colegiul Director al C.N.C.D și Roxana Ceacă, Secretar General al Alianței Naționale a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR) precum și membrii echipei de proiect Adriana Iordache (SAR), Andreea Petruț (SAR) și Carmen –Manuela Ion (C.N.C.D.). Participanții și-au manifestat deschiderea de a continua demersurile începute în cadrul acestui proiect și de a lua măsuri ferme și constructive pentru combaterea discriminării și promovarea egalității de șanse în mediul universitar.

Măsurile propuse includ: suplimentarea finanţării pentru facultăţile care şcolarizează persoane din categoriile vulnerabile sau subreprezentate și predarea unei materii noi care să promoveze diversitatea și toleranța, în cadrul programelor de pregătire a viitoarelor cadre didactice. Propunerile formulate includ și consolidarea cooperării și a parteneriatelor pe termen mediu și lung între actorii instituționali din mediul universitar și C.N.C.D. Acestea au fost formulate în baza informațiilor și datelor colectate în cadrul raportului de cercetare “Discriminarea în mediul universitar: percepții, mecanisme de combatere și reflectare în mass-media”, realizat în cadrul aceluiași proiect.

Evenimentului a fost organizat în cadrul proiectului „Mobilizarea universităţilor pentru combaterea discriminării”, finanțat prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG în Ro Galerie foto:mânia. Pentru informaţii oficiale despre granturile SEE şi norvegiene accesaţi www.eeagrants.org.

 

Workshopul pentru promovarea egalităţii de şanse şi a diversităţii în mediul academic

 SAMSUNG CSC

În perioada 23-25 octombrie, Societatea Academică din România (SAR), alături de Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării (C.N.C.D.) şi Asociaţia Centrul pentru Educaţie şi Dezvoltare Socială (C.E.D.S.) au organizat workshop-ul pentru promovarea egalităţii de şanse şi a diversităţii în mediul academic. Evenimentul s-a desfăşurat la Sinaia reunind reprezentanţi din opt universităţi publice şi private din România. Atelierul a fost organizat în cadrul proiectului „Mobilizarea Universităţilor pentru Combaterea Discriminării”.

Scopul  acestui workshop a fost acela de a familiariza personalul din mediul universitar cu domeniul egalităţii de şanse şi a politicilor de nediscriminare în universităţi. În cadrul evenimentului au fost prezentate şi discutate rezultatele cercetării realizate în cadrul proiectului, cu privire la modul în care universităţile din România se raportează la fenomenul discriminării și percepțiile studenților cu privire la această temă, propuneri de politici publice pentru universităţi şi Ministerul Educaţiei și Cercetării Științifice, precum şi proiectul de programă analitică pentru predarea materiei „Diversitate și toleranță” în cadrul modului psihopedagogic.

Credem în importanţa familiarizării tuturor actorilor din mediul universitar cu necesitatea dezvoltării politicilor de egalitatea de şanse în învăţământul superior. Considerăm că astfel de evenimente sunt necesare pentru a forma nuclee în cadrul comunităţilor academice care să fie active şi să se implice în creşterea capacităţii instituţiilor de învăţământ superior pentru combaterea fenomenului de discriminare şi promovare a egalităţii de şanse.

Proiect finanţat prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG în România. Pentru informaţii oficiale despre granturile SEE şi norvegiene accesaţi www.eeagrants.org.

 Şcoala de Vară pentru Promovarea Egalităţii şi Diversităţii în Universităţi

group pic 1

În perioada 24-28 august Societatea Academica din Romania a organizat Şcoala de Vară pentru promovarea egalităţii şi diversităţii în universităţi. Evenimentul a fost organizat în colaborare cu Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării (CNCD) şi Asociaţia Centrul pentru Educaţie şi Dezvoltare Socială (CEDS). În cadrul evenimentului, 30 de studenţi din toate colţurile ţării s-au întâlnit la Hotel Caraiman din Mamaia pentru a învăţa cum pot contribui la promovarea egalităţii şi a diversității în mediu universitar.

Pe parcursul celor cinci zile, facilitatorii Carmen Ion şi Marius Antofi (CNCD) au discutat despre noţiunea de discriminare în contextul dreptului la educaţie şi prevederile legale în acest domeniu; Andreea Petruţ (SAR) a vorbit despre politici şi campanii pentru promovarea echităţii şi măsurilor antidiscriminare în învăţământul superior din România; Corina Păun (CEDS) a discutat despre Minorităţile în mediul universitar din România şi aplicarea măsurilor afirmative, în vederea promovării educaţei în rândul copiilor şi tinerilor romi; iar Adriana Iordache (SAR) a prezentat concluziile cercetării SAR referitoare la percepţiile şi atitudini studenţilor cu privire la discriminarea din mediul universitar din România şi mecanismele de sancţionare a discriminării la nivelul universităţilor.

Pe lângă partea teroretică,  programul şcolii de vară a inclus şi aplicaţii, jocuri de rol şi dezbari şi două proiecţii de film: Toto şi surorile lui (2014) şi A Class Divided (1985).

Mulţumim asociaţiei One World Romania pentru sprijinul acordat în organizarea acestui eveniment.

Programul a avut ca scop stimularea interesului pentru problema discriminării şi a activismului pentru combaterea acestui fenomen. Acest obiectiv urmează a fi realizat prin crearea unei reţele de voluntari care să asigure monitorizarea respectării regulilor şi procedurilor instituţionale în universităţile lor precum şi să sesizeze cazuri de discriminare sau să încurajeze raportarea acestora.

Acest eveniment a fost organizat în cadrul proiectului “Mobilizarea universităţilor pentru combaterea discriminării”, finanţat prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG în România.

 

Likes(0)Dislikes(0)

Comenteaza

Adresa dumneavoastra de email nu va fi publicata. Campurile cu * sunt obligatori

+ 72 = 77

0 commentarii