DESPRE NOI

Coordonator proiect

Adriana IORDACHE (SAR)

Este doctorand în cadrul Școlii de Științe Pollitice a Universitășii din București, cu lucrarea „O analiză comparativă a jurisprudenței CEDO şi a deciziilor Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării (CNCD) din România, în cazurile de discriminare pe criteriu de etnie și de gen”. A absolvit un Master în studii de gen în 2010, la Universitatea Central Europeană, Budapesta, Ungaria.

În cadrul Societăţii Academice din România (SAR) îndeplinește sarcini de cercetare, colaborează cu alți experți SAR sau externi, redactează rapoartele și se ocupă de predarea lor la termen în cadrul proiectelor SAR pe iniţiative anti-corupție, promovarea statului de drept și anti-discriminare.

În trecut a contribuit la redactarea unor studii despre: cadrul legislativ al sectorului non-profit în România, factorii care influențează percepția candidaților de gen feminin în alegerile generale; cadrul legislativ al inițiativei cetățenești (studiu comparativ); și influența mass-media asupra participării politice a tinerilor.

 

Ofițer proiect SAR

Andreea PETRUȚ

Deține o diplomă  de Licenţă în Ştiinţe Politice de la Universitatea Babeş-Bolyai și a urmat programul de Masterat “Managementul Organizaţiilor Politice” din cadrul aceleiași Andreea a deținut funcțiile de Președinte al Organizației Studenților din Universitatea Babeș-Bolyai, Reprezentant al Studenților în Senatul UBB și Vicepreșdinte pe probleme Educaționale în cadrul Alianței Naționale a Organizațiilor Studențești din România în cadrul cărora a dobândit cunoștințe despre mecanismele de influențare a deciziilor din cadrul universităților, precum și modalitatea de funcționare ale acestora. De asemenea, Andeea a participarea la numeroase întâlniri cu factorii decizionali din cadrul universităților (Rectori, Prorectori, Președinți ai Senatelor Universităților, Decani), precum și participarea activă în diferite foruri decizionale ale acestora (Senatul Universității, Consiliul de Administrație).

 

Ofițer proiect CNCD

Carmen – Manuela CHIRU (ION)

Este absolventă a masteratelor “Politicile egalităţii de şanse în context românesc şi european” și “Etudes Genre pour des Actions Liées à l’Egalité dans la Société (EGALES) din cadrul Universității București. Este specializată în Psihologie și Științele Educației, facultăți absolvite în cadrul Universității din București, precum și în Științe juridice absolvite la Iași, în cadrul Universității Petre Andrei.

În prezent ocupă funcția de consilier juridic în cadrul C.N.C.D.,având atribuţii specifice activităţii de consiliere a victimelor discriminării prin îndrumare asistată și acordare de asistență juridică. De asemenea, este implicată în procesul de soluționare a cazurilor de discriminare cu care este sesizat Consiliul, din momentul primirii petițiilor și constituirii dosarelor, până la momentul soluționării cazurilor, participând la redactarea în parte a deciziilor luate de Colegiul director, precum și la efectuarea de studii comparative pe legislaţie.

 

Expert – CEDS

Corina G. PĂUN

Este înscrisă, în prezent, la  programul masteral ,,Studii de dezvoltare și etica relațiilor internaționale” din cadrul Facultății de Filosofie Universitatea din București, anul 2, fiind licențiată în cadrul Facultății de Filosofie, în modulul ,,Studii Europene”. Este coordonatorul proiectului  ,,Democracy and Transparency towards shaping a Route of Accountability for local Roma Communities” derulat de asociația CEDS.

De asemenea, Corina Georgiana Păun  a coordonat proiectul ,, Cunoașterea înseamnă respect, toleranță, normalitate” în  cadrul fundației ,,Pod peste Suflete”, principala activitate fiind înființarea ,,Kher lilla romani-Naparis”- ,,Casa cărții romilor-Ialomița”.

Likes(0)Dislikes(0)